Welkom bij Takemusu Aikido Weesp!

Wij verzorgen twee dagen per week Aikidolessen voor zowel beginners als gevorderden. Alle instructeurs van Aikido Weesp zijn Rijksgediplomeerd (NOC*NSF) via Aikido Nederland (AN).

Lesrooster

Maandag: 19:00 - 20:00 (Beginners)

20:00 - 20:45 (Wapens)
20:45 - 21:30 (Taijutsu)

Donderdag: 19:00 - 20:00 (Beginners)

20:00 - 20:45 (Wapens)
20:45 - 21:30 (Taijutsu)

Zaterdag: 10:00 - 12:00

Iedere eerste zaterdag van de maandInstructeurs

Arjan de Haan (5e Dan)
Paul Keessen (5e Dan)
Tomas Nord (5e Dan)
Jurriën Veerman (3e Dan)

Bestuur

Voorzitter : Marc Knollenburg
voorzitter@aikidoweesp.nl
Secretaris : Positie vacant
secretaris@aikidoweesp.nl
Penningmeester : Wilfried Lam
penningmeester@aikidoweesp.nl

Wat is Aikido?

De kern van Aikido als krijgskunst

Aikido is een Japanse krijgskunst die is ontwikkeld door Morihei Ueshiba (1883-1969). Zij benadrukt harmonie in plaats van strijd in het omgaan met agressie of conflicten. Dit betekent dat in een situatie van fysieke, verbale of emotionele agressie niet een positie van weerstand of strijd wordt gekozen, maar één van integratie met de kracht van de aggressor. Op die manier wordt deze kracht eigen gemaakt zodat je deze kunt leiden en vervolgens de agressieve energie kunt neutraliseren. Aikido is met andere woorden een krijgskunst waarbij het niet gaat om het standaard "winnen of verliezen" en die alternatieven biedt om een conflict te beheersen.

Harmonische oplossingen

Het ideaal van een harmonische oplossing in een conflictsituatie is niet slechts een filosofie. Het gaat erom dat deze werkelijkheid worden in de opstelling en acties van de Aikido-beoefenaar, ook en met name wanneer deze onder druk moeten worden uitgevoerd. Met behulp van fysieke training en oefening in confronterende situaties leert men geleidelijk aan de gebruikelijke reactie van verdediging, blokkering en worsteling te laten gaan om vervolgens in plaats daarvan de kracht van het open en onbeschermd zijn te ervaren, hoe paradoxaal en onzinnig dat aanvankelijk ook lijkt.

Open en vrij voelen

Het open staan biedt een betere uitgangspositie om na te gaan wat de werkelijkheid van een bepaalde situatie is en door het vrij blijven van angstige verdedigingshoudingen is men in staat om met grotere flexibiliteit en vrijheid te reageren. Verstarring of stijfheid is, vergeleken met openheid en flexibiliteit, geen functionele strategie van conflictbeheersing en draagt niet bij aan weerbaarheid.

In Aikido worden geest en lichaam als onlosmakelijke aspecten van het geheel beschouwd. Vrees manifesteert zich in lichamen als stijfheid en verlies van evenwicht en daardoor van vrijheid om te bewegen. De ervaring van weerstand en strijd in de beoefening van Aikido toont waar blokkades zitten. Door daaraan te werken kan men zich meer open en vrij gaan voelen.

Takemusu Aikido

De stijl, of de lijn van Aikido, die in deze school wordt onderwezen staat bekend als Takemusu Aikido en is een traditionele vorm van Aikido die van O Sensei aan de wijlen Morihiro Saito Sensei (1928 -2002) werd doorgegeven. Hij was meer dan 23 jaar een persoonlijke discipel van O Sensei en nam zijn dojo in Iwama, Japan, na zijn dood over. Saito Sensei beschouwde het als zijn plicht om de originele technieken van O Sensei in een zo zuiver mogelijke vorm te behouden en door te geven.

Takemusu Aikido onderscheidt zich van andere scholen en stijlen van Aikido door drie kenmerken:

  1. Nadruk op het oefenen van de grondbeginselen en een duidelijk onderscheid tussen basis en geavanceerdere niveaus van praktijk en techniek;
  2. De integratie van het oefenen met de lege hand en met wapens (houten zwaard, stok en mes);
  3. Aikido als krijgskunst (Budo).

Tarieven

Jaarlijkse contributie TAKN/AN: €35,00
 

Periode                      Beginners          Onbeperkt

Per kwartaal €55,00 €110,00
Per jaar   €395,00
Losse les*   €10,00
10 lessen*   €90,00
* Uitsluitend voor gasten / leden van andere dojo's

 

Documenten

Takemusu Aikido Grading Syllabus (Engels)

Takemusu Aikido Compendium (Engels)

Reglementen Aikido Weesp 

Inschrijfformulier Aikido Weesp

Adres

Gymzaal Papelaan 99, 1382 RK Weesp

Contact

Vragen over Takemusu Aikido of een proefles volgen? Kom een keer langs of neem contact op met:

Paul Keessen
paul.keessen@gmail.com
Tel. 06-16389451